planeta_mlodych
  • ubezpieczenie dla wszystkich w wieku 6-33 lata (nieważne czy jesteś uczniem, studentem, czy pracujesz, czy podróżujesz)
  • ubezpieczenie ważne przez 365 dni w roku na całym świecie (z wyłączeniem USA i Kanady)
  • ubezpieczenie NNW (następstwo nieszczęśliwych wypadków), KL (kosztów leczenia za granicą) i OC (odpowiedzialności cywilnej)
  • 1,5 tys. zniżek w całej Polsce (restauracje, kluby, dyskoteki, hotele, sklepy internetowe i inne)

Firma, która ubezpiecza posiadaczy Karty Planeta Młodych współpracuje z Europaische Reiseversicherung AG (ERV).

Wariant karty Wersja Ubezpieczenia na świecie Zniżki Konkursy Ceny
NW
KL  
OC
Sporty ekstremalne
Classic CA 7 200 zł - - - tak tak 35 zł
CD 20 000 zł - - - tak tak 48 zł
Travel TA 7 000 zł 60 000 € 50 000 € - tak tak 60 zł
TD 20 000 zł 60 000 € 50 000 € - tak tak 70 zł
Travel Sport TSA 7 000 zł 60 000 € 50 000 € tak tak tak 90 zł
TSD 20 000 zł 60 000 € 50 000 € tak tak tak 110 zł

 

NNW ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie ( z wylaczeniem USA i Kanady)

KL ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na całym świecie ( z ylaczeniem USA i Kanady)

OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym

Sporty ekstremalne ubezpieczenie podczas uprawiania sportów ekstremalnych (np.rafting, nurkowanie, paralotniarstwo,   skoki spadochronowe, wspinaczka, bungee, speleologia itp.)

Facebook