axa

Proponujemy ubezpieczenia podróżne w ramach AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Przedmiot i suma ubezpieczenia

NWS (śmierć w następstwie NNW) 2.500 PLN 5.000 PLN
NWI (inwalidztwo w następstwie NNW) 5.000 PLN 10.000 PLN
NWU (uszczerbek w następstwie NNW) 5.000 PLN 10.000 PLN
Stawka składki PLN/ od osoby (niezależnie od wieku ubezpieczonego)

NNW podstawowa
0.50 PLN
0.80 PLN
NNW podstawowa + aktywności sportowe
0.80 PLN
1.30 PLN
Ubezpieczenie OWU NNW gwarantuje:

Odszkodowanie w przypadku:

- trwałego uszczerbku na zdrowiu

- śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku

- inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Facebook