Witamy

Jesteśmy na rynku już ponad 20 lat. Działamy w oparciu o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego Nr. (K/047/99/221/2004), z gwarancją ubezpieczeniową  o numerze 01.078.368 w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.